Selecteer een pagina

Oncologie Netwerk Midden Gelderland (ONMG) is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis ondersteunen. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diƫtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde
zorgverleners. Zij bieden vanuit verschillende invalshoeken
ondersteunende begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

De zorgverleners in het ONMG kennen elkaar, werken samen en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Door de korte lijnen
kunnen ze de behandelingen zo snel en goed op elkaar afstemmen. Het ONMG werkt ook samen en maakt afspraken met
ziekenhuizen of revalidatiecentra over de ondersteunende en aanvullende zorg. Doel hiervan is dat de zorg die u thuis krijgt in samenhang is met de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Deze website geeft inzicht in gespecialiseerde zorg bij u in de buurt. U kunt hieronder gebruik maken van de zoektool:

Zoek een zorgverlener:

Verwijzing

Om gebruik te kunnen maken van de zorgverleners in het Oncologie Netwerk, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn. Dit is verschillend per zorgverlener.

Vergoeding

Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en van uw zorgverzekering. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of u de kosten vergoed krijgt.